Strategische denkoefening bij dienst Milieuhinder

De dienst Milieuhinder wou haar toekomstvisie en organisatiemodel herbekijken om zich beter te aligneren met haar toekomstige kerntaken en uitdagingen.

Strategische uitdaging

De dienst Milieuhinder, een departement binnen de Vlaamse Overheid, wou in 2015 haar toekomstvisie en organisatiemodel herbekijken om zich beter te aligneren met haar toekomstige kerntaken en uitdagingen. Möbius heeft de dienst begeleid in dit strategisch denkproces.

Aanpak

Gepast klimaat creëren

Vanuit een individuele benadering met de medewerkers werd iedereen betrokken bij de uitdagingen en kregen we inzicht in de sterktes, zwaktes, bedreigingen en opportuniteiten voor de dienst.

Strategie uitstippelen

Daarna werd de focus gericht op het succesvol organiseren van twee strategische teamdagen met medewerkers en leidinggevenden. Volgende topics kwamen hierbij aan bod:

  • Doen we de juiste dingen en op de juiste manier?
  • De inhoudelijke focus van de activiteiten
  • Het scherpstellen van de toegevoegde waarde van de dienst en de samenwerking met partners en klanten
  • Het optimaliseren van de werkorganisatie voor 2015 (taakverdeling, acties)
  • Efficiënt inzetten van mensen, rolverdeling, teamwerking, coaching
  • Rol van het nieuwe diensthoofd en nieuwe medewerker(s) afbakenen
  • Het verzamelen van verbeterideeën en acties

Resultaat

Met hulp van Möbius werden in teamverband volgende resultaten bereikt:

  • De dienst Milieuhinder is in staat om duidelijke keuzes te maken voor de toekomst.
  • Door de analyse van dienstverlening en doelgroepen kan de dienst Milieuhinder zich gericht op de kaart zetten bij hun partners.
  • Er werden concrete afspraken gemaakt over de rolverdeling en de prioritaire taken en acties voor de komende maanden en jaren.

De strategische denkoefening heeft de betrokkenheid van de medewerkers bij al onze uitdagingen versterkt. We zijn er als team sterker uitgekomen. Möbius heeft een klimaat gecreëerd waarin dit mogelijk was, met voorafgaande individuele gesprekken met alle medewerkers, de open geest waarin de brainstormsessies hebben kunnen plaatsvinden en de doelgerichte orkestratie.

Gunther Van Broeck, Diensthoofd Milieuhinder
Departement LNE Vlaamse Overheid

Bedankt voor het lezen

Delen case

Discover more cases

Case
DCMR Milieudienst Rijnmond

Optimalisatie van processen en samenwerkingen

De DCMR Milieudienst Rijnmond werkt aan een veilige en leefbare omgeving voor 1,2 miljoen inwoners van het Rijnmondgebied. In opdracht van 15 gemeenten en de…
Lees meer
Case
Gemeente Oosterhout

Beter doen met minder mensen

De gemeente Oosterhout wilde haar dienstverlening verbeteren en de bedrijfsvoering moderniseren, en in één moeite ook nog eens besparen op personeel.
Lees meer
Case
Gemeentelijke samenwerking SWW

Samenwerking op de eerste lijn

De gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp onderzochten hoe samenwerking tussen de drie gemeenten nader vormgegeven kon worden. Ook burgerzaken en de eerste lijns dienstverlening was…
Lees meer